Skoči na glavno vsebino

Program

8.00–9.00

Prvo preddverje

Prijava udeleženk in udeležencev
9.00–11.00 PLENARNA PREDAVANJA
 Gallusova dvorana   1. oder Moderatorica in gostje:

Amela Sambolić Beganović, ZRSŠ humanoidna robotka Eva in učenci

OTVORITVENI FILM KONFERENCE
9.10–9.45 UVODNI NAGOVORI dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ mag. Marko Bonač, direktor Arnesa
9.45–10.15 DIGITALNA STRATEGIJA NAJ BO SPROŽILEC SPREMEMB Amela Sambolić Beganović, ZRSŠ dr. Tomi Deutsch, ZRSŠ Uroš Škof, Gimnazija Brežice Bogomir Marčinkovič, OŠ Bistrica ob Sotli  
10.15–11.00 UJETI MED TIK-TOKOM IN ŠOLSKIM IGRIŠČEM – POGLEDI OTROK IN MLADOSTNIKOV NA UPORABO DIGITALNIH TEHNOLOGIJ dr. Boris Jokić, Inštitut za družbene raziskave Zagreb  

11.00–11.30

Prvo preddverje

Odmor za kavo. Odhod v vzporedne steze.

11.30–13.00

Vzporedne steze v več dvoranah

VODENJE IN PODPORA UČENCEM PRI PRIDOBIVANJU DIGITALNIH KOMPETENC

Samostojna predavanja in delavnice v vzporednih stezah

 Gallusova dvorana     1. oder Moderatorica: Mojca Dolinar, ZRSŠ PEPKO BREZA REŠUJE MESTO (V DINARSKO KRAŠKI POKRAJINI) Nina Jelen, OŠ Ivana Skvarče DIGITALNA TEHNOLOGIJA V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE Alenka Stegnar, OŠ Franceta Prešerna in Tanja Müller, ZRSŠ
Štihova dvorana     2. oder Moderatorica: Maja Vičič Krabonja, SEŠ Maribor DOSEGANJE CILJEV UN S PREMIŠLJENO UPORABO ŽE OBSTOJEČIH IN S SNOVANJEM NOVIH DIGITALNIH VSEBIN (DODANA VREDNOST IN IZZIVI) PRI POUKU GEOGRAFIJE IN SLOVENŠČINE Eneja Baloh, OŠ Lucija in mag. Tatjana Lotrič Komac, OŠ Naklo
Kosovelova dvorana     3. oder Moderatorica: Lidija Jerše, ZRSŠ SOUSTVARJAMO PRIJAZNO IN VARNO SPLETNO UČNO OKOLJE mag. Irena Gole, OŠ Bršljin   POGOVOR Z MLAJŠIM OTROKOM O SPLETNIH VSEBINAH Darija Hohnjec, Vrtec Rogaška Slatina
Steklena dvorana Lili Novy     4. oder Moderatorica: Bernarda Trstenjak, MVI SOUSTVARJANJE VIRTUALNEGA “KEMIJSKEGA” DREVESA FIZIOLOŠKE RAZTOPINE Anita Poberžnik in Dušan Klemenčič, ZRSŠ    KOMUNIKACIJA S POMOČJO SKUPNIH DOKUMENTOV Barbara Ogrin, GSŠRM Kamnik
Konferenčna dvorana E1     5. oder Moderatorica: Ingrid Možina-Podbršček, Arnes NA POMOČ, ZLOMIL SE MI JE SVINČNIK! Simon Dražič, OŠ Šmarje pri Kopru in mag. Janko Harej, ŠC Nova Gorica
Konferenčna dvorana E2     6. oder Moderatorica: Amela Sambolić Beganović, ZRSŠ SIMULACIJE PRI POUKU KEMIJE* Anes Krečo, OŠ Vrhbosna, Sarajevo, Bosna in Hercegovina    E-PORTFOLIO PRI POUKU MATEMATIKE* Maja Hrbat, Gimnazija Obala Sarajevo, Bosna in Hercegovina * Predstavitvi potekata v bosanščini
Konferenčna dvorana E3     7. oder Moderatorica: mag. Mojca Suban, ZRSŠ INTEGRACIJA UČENCEV BEGUNCEV IZ UKRAJINE-PRIMER DOBRE PRAKSE* Ljubica Ilievska Radošević in Ana Ivanetić, OŠ dr. Jure Turića Gospić, Hrvaška   MOŽNOSTI UPORABE TIKTOK-A PRI POUKU Sonja Pospišil in Tvrtko Pleić, IX. gimnazija, Zagreb, Hrvaška * Predstavitvi potekata v hrvaščini
Konferenčna dvorana E4     8. oder Moderator: Vito Dundek, OŠ Negova VODENJE STROKOVNIH DELAVCEV ZA SODELOVALNO DELO Edvard Vrabič, OŠ Kozara Nova Gorica    OD IDEJE DO PREDMETA – S KATERIM ORODJEM? Samo Žerjal, OŠ Kozara Nova Gorica NAČRTOVANJE IN VPELJAVA DIGITALNIH NAPRAV IN VIROV V PROCES POUČEVANJA V OŠ Z NIS Vito Dundek, OŠ Negova
    9. oder Moderator: Robert Gajšek, OŠ Hruševec USTVARJALNI GIB V VRTCU Jerneja Zajec, OŠ Vransko-Tabor, Vrtec Vransko    VSTOP V SVET PROGRAMIRANJA Z ROBO-ČEBELICO ŽE V VRTCU Nataša Gobec, OŠ Dobje, vrtec S FOTOAPARATOM V POLHOV DOŽIVLJAJSKI PARK Nataša Peljhan, Vrtec pri OŠ Polhov Gradec NAŠ KRAJ SKOZI DIGITALNI FOTOAPARAT Anja Cesarec, OŠ Bistrica ob Sotli, enota vrtec Pikapolonica
 10. oder Moderatorica: Petra Bevek, MVI, Služba za digitalizacijo izobraževanja REPUBLIKA SLOVENIJA IN NJENA UREDITEV Mateja Frece, OŠ Dobje    FUL KUL CAJTNG ČETRTOŠOLCEV Mateja Pintar, OŠ Dobje DIGITALNA USTVARJALNOST POUSTVARJANJA PROZE Andreja  Klakočer, OŠ Bistrica ob Sotli
 11. oder Moderator: Uroš Škof, Gimnazija Brežice DOMAČE BRANJE Z LEGO STORY VISUALIZER Polona Vodičar, OŠ Vransko     VREDNI SMO! PREPRIČEVALNA MISIJA NA MARS ČETRTOŠOLCEV Vanja Kolar Ivačič, OŠ Bistrica ob Sotli UPORABA DT ZA SPREMLJANJE IN DOKUMENTIRANJE UČNE POTI IN NAPREDKA PRI URAH DODATNE STROKOVNE POMOČI – RAZVIJANJE ČASOVNE ORIENTACIJE Vesna Turičnik, OŠ Šentjanž pri Dravogradu
 12. oder Moderator: Bogomir Marčinkovič, OŠ Bistrica ob Sotli SOUSTVARJANJE OPISA “OSUMLJENEC NA BEGU” PRI POUKU ANGLEŠČINE Helena Gostenčnik, OŠ Neznanih talcev Dravograd    PREGOVORI IN REKI V NEMŠČINI Simona Granfol, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana SOUSTVARJANJE VIRTUALNE  ZGODBE/VIRTUALNE IGRE Z UPORABO ZNANJA O GEOM. POJMIH, LIKIH IN TELESIH. Suzana Plošnik, OŠ Selnica ob Dravi SAMOVREDNOTENJE IN KRITIČNO MIŠLJENJE PRI SKOKU V VIŠINO Z UPORABO DIGITALNE TEHNOLOGIJE Marko Sonjak, OŠ Šentjanž pri Dravogradu
Na daljavo

11.30–13.00

VODENJE IN PODPORA UČENCEM PRI PRIDOBIVANJU DIGITALNIH KOMPETENC

Interaktivni plakati

Prvo predverje

 

 

 

 

 

Moderator:
mag. Sašo Stanojev, ŠC Kranj

Kritična prijatelja:
Inge Breznik, ZRSŠ
Goran Medenjak, Arnes

VIRTUALNE IZMENJAVE ZA INOVACIJE IN MREŽENJE, PROJEKT VALIANT
Petra Bevek, MVI, Služba za digitalizacijo izobraževanja
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE PRI USVAJANJU DIGITALNE TEHNOLOGIJE (DIGITALNE KOMPETENCE) STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU
Romana Šepul, Vrtec Mežica
UČIM SE IN VZGAJAM ZA DIGITALNE TEHNOLOGIJE
Sara Zalesnik, Andrej Kunčič, OŠ Frana Albrehta Kamnik
RAZVOJ DIGITALNIH KOMPETENC UČITELJEV NA OŠ BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ
Matej Matkovič, OŠ Belokranjskega odreda Semič
POUK SLOVENŠČINE V KORAKU Z DIGITALIZACIJO
Karin Mezek, OŠ Vide Pregarc
UMETNA INTELIGENCA ZA IN Z UČITELJI
Petra Bevek, MVI, Služba za digitalizacijo izobraževanja

Prvo predverje

Moderatorica:
Romana Košutnik, ZRSŠ

Kritična prijatelja:
Radovan Kranjc, ZRSŠ
Anja Kneževič, OŠ Litija Gradec

FIZIČNO RAČUNALNIŠTVO PRI POUKU FIZIKE
Roman Bobnarič, Lenka Keček Vaupotič, Gimnazija Ormož
OD UČNIH CILJEV DO REALIZACIJE NALOG: TEKMOVANJE IZ PROGRAMIRANJA Z DELČKI – ACM PIŠEK
dr. Irena Nančovska Šerbec, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
mag. Matija Lokar, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Z MATEMATIKO V PROGRAMIRANJE
Irena Mrak Merhar, Klavdija Hribernik, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
DVIG DIGITALNIH KOMPETENC Z VKLJUČEVANJEM TEM S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA V MINUT PREDMETE
dr. Andrej Brodnik, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem
KEMIJSKO RAČUNALO – AKTIVNOSTI V PROGRAMU SCRATCH
mag. Maša Mohar, OŠ Vide Pregarc
Gabrijela Krajnc, Šolski center Kranj
SREDA ZVEČER JE ČAS ZA TÉMO IZ PRAKSE V PRAKSO
mag. Matija Lokar, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
dr. Irena Nančovska Šerbec, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Prvo predverje

Moderatorica:
Andreja Čuk, ZRSŠ

Kritična prijatelja:
Simona Slavič Kumer, ZRSŠ
Petra Cifer, OŠ Mislinja

Z MOBI FRANČKOM IN COBISS+ 3D LOKATORJEM V SVET BESED
Mateja Rutnik, OŠ Prežihovega Voranca Maribor
DIGITALNO OPISMENJEVANJE PRI POUKU SLOVENŠČINE
Martina Kokelj, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
ANČKA IZ JARE GOSPODE V STRIPU NOSI HLAČE
Maja Kosmač Zamuda, ŠC Ljubljana
USTVARJANJE VIDEOPOSNETKA KOT UČNEGA PRIPOMOČKA Z RAZVIJANJEM JEZIKOVNE IN DIGITALNE KOMUNIKACIJE KOT VEŠČIN 21. STOLETJA
Urška Cerar, OŠ Matije Čopa Kranj
MINECRAFT IN POUK TJA – USTVARJANJE SVETOV ZA ŠIRJENJE OBZORIJ
Andreja Mandeljc, OŠ Jurija Vege Moravče
NOVA VLOGA ETWINNINGA KOT VSEEVROPSKE PLATFORME ZA RAZVOJ DIGITALNIH IN MEDNARODNIH KOMPETENC UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA
Mojka Mehora Lavrič, OŠ Cirila Kosmača Piran
Stanislav Levičar, Ekonomska šola Ljubljana

Prvo predverje

Moderator:
Dejan Ozebek, Arnes

Kritična prijatelja:
Lidija Pulko, ZRSŠ
mag. Tatjana Komac Lotrič, OŠ Naklo

RAZISKOVALNA NALOGA PRI MATEMATIKI V 3. TRIADI
Danjela Gustinčič, OŠ Hrvatini
UČENCI IZDELUJEJO DIGITALNE VSEBINE PRI MATEMATIKI
Sonja Strgar, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
RAZVIJANJE DIGITALNIH KOMPETENC PRI POUKU MATEMATIKE V 9. RAZREDU Z UPORABO OKOLJA GEOGEBRA
Nataša Kermc, OŠ Brežice
DOLGOČASNA ZGODOVINA? NE, HVALA!
Jasna Žižek, OŠ I Murska Sobota
NAJ BO BRANJE SPET V VESELJE
Lidija Vidmar, OŠ Frana Albrehta Kamnik

Prvo predverje

Moderatorica:
Petra Dermota, ZRSŠ

Kritična prijatelja:
Katarina Dolgan, ZRSŠ
Mira Minić, IV OŠ Celje

INTERAKTIVNI KOORDINATNI SISTEM
Tjaša Gašpar, OŠ Frana Albrehta Kamnik
OSVAJANJE ZNANJA O KOŽI IN NJENEM DELOVANJU Z ANIMACIJO IN OBOGATENO RESNIČNOSTJO ZA UČENCE 4. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
dr. Urša Stanković Elesini, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Tanja Hrkač, OŠ Franca Rozmana – Staneta, Ljubljana
dr. Helena Gabrijelčič Tomc, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
FIZIKA – GREMO MI PO SVOJE
Petra Krivc, OŠ Lovrenc na Pohorju
PHOTOMATH – OLAJŠA REŠEVANJE
Vesna Mrkela, OŠ Draga Kobala Maribor
VEM, KAKO! DIGITALNA TEHNOLOGIJA MI LAHKO POMAGA PRI UČENJU
Janja Leskovar, OŠ Cerklje ob Krki

13.00–13.15

Velika sprejemna dvorana

Aktivni odmor s pogostitvijo
13.15–14.00

Teachmeet – predstavitev inovacij v podporo izobraževanju

Velika sprejemna dvorana

 

Moderator:
Dušan Klemenčič, ZRSŠ

Opis kaj TeachMeet je …
14.00–14.15 Odhod v vzporedne steze

14.15–15.00

Vzporedne steze v več dvoranah

RAZVOJ DIGITALNE DIDAKTIKE

Samostojna predavanja

Gallusova dvorana

1. oder

Moderator:
mag. Radovan Krajnc, ZRSŠ

INFORMATIKA IN DIGITALNA ZNANJA V UČNEM NAČRTU*
Anusca Ferrari, Evropska komisija

*Predstavitev poteka v angleščini z možnostjo simultanega prevoda

Štihova dvorana

2. oder

Moderator:
Simon Dražič, OŠ Koper

PARTICIPATORNI PRISTOP RAZVIJANJA KOMPETENC VZGOJITELJEV ZA IZOBRAŽEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK Z DIGITALNO TEHNOLOGIJO V DIGICHILD ERASMUS+ PROJEKTU
dr. Sonja Rutar, dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Andreja Klančar, dr. Anita Sila, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

Kosovelova dvorana

3. oder

Moderatorica:
Bernarda Trstenjak, MVI, Služba za digitalizacijo izobraževanja

SODELOVANJE SKUPNOSTI V EVROPSKEM DIGITALNEM IZOBRAŽEVALNEM SREDIŠČU EVROPSKE KOMISIJE IN MREŽI NACIONALNIH SVETOVALNIH SLUŽB*
Maria Gkountouma, Evropska komisija

  *Predstavitev poteka v angleščini

 

Steklena dvorana Lili Novy

4. oder

Moderatorica:
mag. Mojca Suban, ZRSŠ

GRADNIKI ZA PRIHODNJO DIGITALIZACIJO IZOBRAŽEVANJA V ESTONIJI*
Aivar Hiio, Ministrstvo za izobraževanje in raziskovanje, Estonija

 *Predstavitev poteka v angleščini

 

Konferenčna dvorana E1

5. oder

Moderatorica:
mag. Andreja Čuk, ZRSŠ

PRIPOROČILA ZA VODENJE IN PODPORO UČEČIM SE PRI PRIDOBIVANJU DIGITALNIH TER VLOGA KIDa/ROIDa
Mojca Dolinar, Anita Poberžnik in Lidija Jerše, ZRSŠ 

Konferenčna dvorana E2

6. oder

Moderator:
mag. Sašo Stanojev, ŠC Kranj

INOVATIVNI UČITELJ, INOVATIVNI DIJAKI – UPORABA IKT ZA OBOGATITEV UČNEGA PROCESA
dr. Uroš Ocepek, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Konferenčna dvorana E3

7. oder

Moderator:
mag. Janko Harej, Arnes

DIGITALNE IDENTITETE IN STORITVE V DIGITALNEM IZOBRAŽEVANJU
Anja Knežević, Dejan Ozebek, Martin Božič, mag. Tomi Dolenc in Marko Puschner, Arnes

Konferenčna dvorana E4

8. oder

Moderatorica:
Amela Sambolić Beganović, ZRSŠ

DIGITALNA ZRELOST HRVAŠKIH ŠOL*
Goran Skvarč, CARNET

 

* Predstavitev poteka v hrvaščini

 

?

1. oder

Moderator:
Uroš Škof, Gimnazija Brežice

NASLOV*
Serena Saks-Mandel, Microsoft

 

* Predstavitev poteka v angleščini

15.00–15.15 Odhod v Gallusovo dvorano
15.15–16.30 PLENARNI PREDAVANJI

Gallusova dvorana

1. oder

Moderatorica in gostje:
Andreja Čuk, ZRSŠ
humanoidna robotka Eva in učenci

POUK Z IN O UMETNI INTELIGENCI
dr. Blaž Zupan, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
PRIPOROČILA PROJEKTA DDK S POUDARKOM NA DIGITALNI DIDAKTIKI
mag. Andreja Čuk in Romana Košutnik, ZRSŠ
Ingrid Možina-Podbršček, Arnes
dr. Nives Kreuh, Pedagoška fakulteta Univerze uporabnih znanosti Ultrecht
Q

UJETI MED TIK-TOKOM IN ŠOLSKIM IGRIŠČEM – POGLEDI OTROK IN MLADOSTNIKOV NA UPORABO DIGITALNIH TEHNOLOGIJ

dr. Boris Jokić
Inštitut za družbene raziskave Zagreb

 

Povzetek

Povzetek predavanja dr. Borisa Jokića

Ključne besede:

 

Abstract

 

Key words:

Q

Pouk z in o umetni inteligenci
School lessons with and about AI

Blaž Zupan
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

 

Povzetek

Na predavanju bom na praktičnih primerih pokazal, kako lahko s pristopi umetne inteligence popestrimo izvajanje različnih šolskih predmetov. Pri kratkih, nekajurnih izobraževalnih aktivnostih namreč lahko uporabimo podatke, povezane z učno snovjo, in jih raziskujemo s pristopi strojnega učenja ter na tak, raziskovalen način predstavimo učno snov. V ozadju takih aktivnosti je seveda spoznavanje umetne inteligence in prikaz njene uporabnosti. Umetna inteligenca je ena ključnih tehnologij tega stoletja in bistveno vpliva na razvoj znanosti, industrije in družbe. Tako zaradi njenih koristi, razvojnih možnosti, in napredka družbe kot tudi pasti in nevarnosti je pomembno, da se šolarji in dijaki z njo in predvsem z njeno uporabo čimprej seznanijo. Na Univerzi v Ljubljani razvijamo izobraževalne aktivnosti (http://pumice.si), ki skušajo obiti teoretične podrobnosti sicer mnogokrat zapletenih algoritmov in namesto njih na praktičnih primerih iz sicer obstoječega šolskega kurikuluma predstavijo osnovne koncepte strojnega učenja in podatkovnih ved. Te aktivnosti snujemo v sodelovanju z učitelji in pri tem uporabljamo program za podatkovno analitiko Orange (http://orangedatamining.com) , ki je plod domačega znanja in ki ga razvijamo na Univerzi.

Ključne besede: umetna inteligence, strojno učenje, popestritev učnih ur, podatkovna pismenost, projektno učenje

 

Abstract

I will use practical examples to show how AI approaches can enrich the delivery of existing curricula in different school subjects. In short educational activities that typically last about an hour, we can use data related to the learning material and explore it with various machine learning and data visualizations. The background to such activities is, of course, learning about artificial intelligence and demonstrating its usefulness. Artificial Intelligence is one of the key technologies of this century and has a significant impact on the development of science, industry, and society. Its benefits, development potential, and implications for societal progress and its pitfalls and dangers make it essential for schoolchildren and students to get familiar with it. At the University of Ljubljana, we are developing educational activities (http://pumice.si) that try to bypass the theoretical details of what are often complex AI algorithms and instead use practical examples from the existing school curriculum to introduce the basic concepts of machine learning and data science. These activities are designed in collaboration with teachers and use our own open and free Orange Data Mining software (http://orangedatamining.com).

Key words: artificial intelligence, machine learning, diversification of classroom activities, data literacy, project-based learning

Zapri dostopnost